Disclaimer

Deze website, https://detekstologen.be of https://detekstologen.nl, is eigendom van mrcd nv, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 168, ingeschreven in het KBO- en btw-register met het ondernemingsnummer BE 0457 642 535, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen. IBAN: BE 79 0013 9265 1733, e-mail: info@detekstologen.be of info@detekstologen.nl (hierna genoemd ‘mrcd nv’).

Door de website te gebruiken verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 Intellectuele eigendomsrechten

​De inhoud van de website https://detekstologen.be of https://detekstologen.nl, met inbegrip van alle ontwerpen, concepten, creaties, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten enz. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de tekstologen of rechthoudende derden.

 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op https://detekstologen.be of https://detekstologen.nl is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

mrcd nv zorgt er zo goed mogelijk voor dat de informatie juist, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt is. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat er in de informatie menselijke fouten sluipen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal mrcd nv de grootst mogelijke inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

mrcd nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent contact opnemen met de beheerder van de site, via info@detekstologen.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. mrcd nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

mrcd nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op welke manier dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of verwijst daar indirect naar. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. mrcd nv verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Auteursrecht

We hebben het grootste respect besteed aan het auteursrecht voor alle content en afbeeldingen in deze website.
Als u evenwel van mening bent dat u auteursrecht hebt op enige content of afbeelding, neem dan hier contact met ons op.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

​Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

© 2021 de Tekstologen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website is ontworpen
en gebouwd door Wagging Tales

Wilt u schrijven als een pro?

 

Download dan ons gratis e-boek
boordevol tips & tricks.

 

© 2021 de Tekstologen. Alle rechten voorbehouden.
Deze website is ontworpen en gebouwd door Wagging Tales

Ah, bent ú die witte raaf?
Gefeliciteerd!

Dan is het nu tijd om
uw vleugels uit te slaan.

Eén keer per maand tips waar u écht iets aan hebt? Mis ze niet!